Bamboe goedkoper dan windpark

18-01-20 Barbarugo

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte in 2016 bekend:
“Het is wereldwijd nog niet eerder voorgekomen dat een windpark tegen zulke lage kosten kan worden gebouwd”.

Hij is blij met de prijs die Dong Energy berekent voor een windcentrale van 700MW. Deze zal maximaal bij genoeg wind in een jaar (= 8766 uur) ruim 6 miljard kWu leveren voor 7,27 ct/kWu. Dat is bij een rendement van 50% een marktprijs van M€ 220/jr. In 15 jaar is dat 3300 milj €. Maar daarmee is hij nog niet goedkoop uit. Integendeel.
Kamp zegt hiermee in 15 jaar 2,7 miljard euro te besparen.

Maar waarom wil hij windparken? Niet om de energie want Nederland heeft een overproductie aan energie waardoor we centrales moeten sluiten. Nee, het gaat hem om minder CO2 uitstoot.

Volgens EcoFys produceert een gemiddelde centrale 0,533 kg CO2 voor iedere kWu. Zie http://nieuws.eneco.nl/download/136380/co2-emissieintensiteitvanelektriciteitsbedrijveninnederlandin2014002.pdf
Het windpark bij Borssele produceert bij een rendement van 50% ruim 3 miljard kWu/jaar en bespaart dus een uitstoot van 3000.000.000 x 0,533 = 1.600.000.000 kg = 1,6Mton CO2.

Maar 1,6 Mton CO2 kan je ook op andere manier doen verdwijnen; namelijk door de aanleg van bamboebossen. Een hectare bamboe bindt 64 ton CO2. Dus in plaats van het windpark kan je ook 25.000 ha bamboe aanleggen. Stichting Barbarugo heeft een werklozenproject die dat kan realiseren voor € 2000 per ha. Totaal M€ 50

 Volgens https://nos.nl/artikel/2180459-windmolenparken-op-zee-een-financiele-meevaller-voor-de-overheid.html.  heeft het windpark 6.000 M€ gekost. Voor dat geld heeft Kamp bereikt dat we 24 Mton CO2 minder uitstoten {zegt hij zelf).

Als wij in plaats daarvan kolenenergie hadden gebruikt 15 jaar 3 miljard kWu à 11 ct ; dat is 4950 M€ + 50 M€ voor de compensatie, dan waren de totale kosten 5000 M€. Dat is 50% meer dan windenergie, maar daar staat tegenover dat je altijd stroom hebt, ook als het niet waait en dat je hiermee een bos aanlegt zo groot als het Gooi en daardoor CO2-neutraal werkt.

Nu is recent windenergie goedkoper geworden. Maar we mogen niet het enorme bedrag vergeten dat de regering voor zijn rekening neemt voor de aanleg van de kabels in zee en de transformatoren. Met het geld dat we met het in stand houden van de kolencentrales besparen, kunnen we in Ghana een bos aanleggen groter dan Nederland, waarmee 160 Mton CO2/jr gecompenseerd wordt.

Maar bamboe heeft nog meer voordelen. Het zorgt dat de temperatuur in de savannes van Noord-Ghana 8 graden lager wordt. Het land wordt daardoor meer leefbaar. De air-conditioners zullen minder hard hoeven te draaien. Wereldwijd gezien is Borssele een heel grote rekenfout. Globaal berekend wordt er per park voor 3 miljard verkwanseld. Dat kunnen we beter besteden aan fundamenteel onderzoek, aan zorg, sociale woningbouw en armoedebestrijding.

Het doel van Stichting Barbarugo werkloze Ghanezen voorzien van een baan als bamboekweker, ter bestrijding van armoe en honger.

  1. De kale droge savannes vol zetten met bamboe, waardoor het klimaat milder wordt, de regen niet verdampt en de natuur weer terugkomt.
  2. Werklozen met een opleiding functies geven in de organisatie (voorkomt bootvluchtelingen).
  3. Voorkómen van Illegale houtkap uit de tropische bossen.
  4. Oprichten van bamboeverwerkende industrieën.

We zijn in 2013 begonnen. Nu,in 2018, zijn er al plantages in 11 dorpen. We hebben een wachtlijst van 20 dorpen

Advertenties