Barbarugo persbericht over droogte, honger en armoe in Ghana

 

Persbericht 2017

Met bamboeteelt helpt u de werklozen in Noord Ghana en verbetert u het klimaat.

De Stichting Barbarugo, met een Nederlands-Ghanees bestuur, doet aan efficiënte ontwikkelingshulp. Ze wil mensen in Noord Ghana in staat stellen hun eigen boterham te verdienen, zodat hun kinderen naar school kunnen en de vicieuze cirkel van armoede doorbroken wordt. Tegelijk redt de hulp tropische bossen en draagt het bij aan de vermindering van CO2.

Noord Ghana behoort tot het sub-Sahara gebied. Er is teveel droogte, zodat de tuinbouw nauwelijks zelfvoorzienend is, en er zijn te weinig middelen van bestaan. De werkloosheid is er groot.

Wij hebben ontdekt, dat de kweek van bamboe een geheel nieuw toekomstperspectief kan geven. En we hebben een bamboesoort gevonden, die zeer goed tegen droogte kan en geteeld kan worden door mensen zonder enige vakopleiding, waar Noord Ghana helaas in grossiert.

Bamboe is een houtsoort, die zeer snel groeit, in 2 jaar tijd wordt al een hoogte van 10-20 meter bereikt, en kent als materiaal en als grondstof vele toepassings mogelijkheden. Je kan er ontzettend sterke en duurzame huizen mee fabriceren, en vermengd met lijm: tafels, stoelen en bijvoorbeeld vloerdelen. Het is een grondstof voor de papierindustrie. En op speciale wijze verbrand levert het houtskool op, terwijl de bladeren verwerkt kunnen worden tot benzine. De toepassings mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Bamboe is goed voor eigen gebruik en de export. Het redt hardhout en bossen, bindt CO2, en in droge gebieden houdt het water vast, terwijl de wortels de grond bijeen houden als de slagregens in het natte seizoen toeslaan. Er ontstaat een humuslaag, die weer nieuw leven genereert.

Gelukkig beschikt Noord Ghana over vele hectaren braak liggend grond. Negen chiefs (dorpshoofden) uit het gebied hebben inmiddels al 12 ha ter beschikking gesteld. En daarop ziijn onlangs de eerste 10.000 bamboestekjes geplant. Inmiddels staan 50 ha op de wachtlijst. In 2017 willen we ook die mensen van bamboe voorzien.

Illegale mijnbouw heeft grote delen van Ghana verruïneerd. Voor het winnen van goud zijn zware vergiften gebruikt. Daardoor is ook de visstand vergiftigd en zijn veel mensen, maar ook kinderen ongeneeslijk ziek geworden. Locale chiefs hebben Barbarugo gevraagd honderden hectaren verwoeste grond weer te herstellen en te beplanten met bamboe.

Wij wllen toe naar 100.000 ha, maar missen helaas op dit moment het geld om de benodigde microkredieten aan de planters in Noord Ghana te kunnen verstrekken.
Wij zoeken daarom financiële hulp bij eenieder, die graag aan ontwikkelingshulp wil doen en nieuwe, efficiëntere manieren zoekt om zijn steentje bij te dragen. Hulp van officiële en officieuze organisaties is op korte termijn niet te verwachten. Wij zijn daarom van u afhankelijk.

Weet dat alle bestuursleden en medewerkers van Barbarugo zijn vrijwilligers. Al het geld gaat naar Ghana !   Voor meer informatie over ons project verwijzen wij naar: https://ghanakaderhulp.wordpress.com/barbarugo-kasboek/
https://barbarugo.wordpress.com/

================================================================

Uitgebreid persbericht   juli 2017 R.J.P. Goedknegt
Ontwikkelingshulp waar minister Ploumen (nog) geen weet van heeft.

Vrijwel ieder jaar worden we via de TV gevraagd om een bijdrage vanwege de hongersnood in de Sahel of in de Hoorn van Afrika, of voor de slachtoffers van een overstroming, een aardbeving of een tsunami. Het zijn eenmalige acties, die de nood lenigen. Maar er wordt niets gedaan om een dergelijke ramp te voorkómen.
Daarnaast zijn ook talloze acties van goede-doelen-stichtingen voor kinderen, of voor vrouwen, voor gehandicapten of voor zieken. Heel veel vrijwilligers besteden enkele jaren van hun leven aan deze goede doelen. Financieel gezien zijn dit bijna altijd bodemloze putten. Trekken zij zich voor een jaar terug, dan stort alles wat met zoveel liefde is opgebouwd, weer in.

Het kan ook anders. Stichting Barbarugo geeft geen hongerige kinderen te eten en bouwt ook geen scholen voor hen. Barbarugo daarentegen zorgt dat de ouders van de kinderen hun brood kunnen verdienen. De ouders zijn degenen die hun kinderen moeten opvoeden en naar school sturen en niet de Nederlandse ontwikkelingswerkers. Barbarugo pakt daarom de mannen aan, laat ze werken en de kost verdienen. Barbarugo brengt welstand. Welstand reduceert de bevolkingsaanwas, voedseltekorten en zwangerschapsproblemen. Kortom, alles waar nu het ontwikkelingsgeld naar toe gaat, is straks niet meer nodig.

100.000 werklozen worden agrariër.
Ghana (West-Afrika) is een zich ontwikkelend land met in het zuiden een redelijk prettig klimaat vanwege de invloed van de Atlantische oceaan. Het Noorden is echter droog en arm tot zeer arm. Met hulp van waterputten kan een beetje tuinbouw worden gedaan, maar als dat grootschalig wordt gedaan, staan de putten al snel droog. Noord-Ghana behoort tot het Sub-Sahara gebied. Er zijn daar uitgestrekte savannes. In de paar maanden dat het regent groeit er wat gras en bossages. Maar de regen die er valt verdampt heel snel door de brandende zon. Daarna is het vijf maanden kurkdroog.

Barbarugo is een Nederlandse stichting met een Nederlands/Ghanees bestuur. Het bestuur heeft in Ghana een organisatie opgezet waardoor de werklozen aan het werk kunnen. Omdat zij geen enkele vakopleiding genoten hebben, hebben ambtenaren van het Forest Instituut aanbevolen hen bamboes te laten planten. Maar ja, de bamboeplanten die in het zuiden groeien kunnen niet tegen de droogte. De voorzitter heeft zich een jaar gestort op kennis van bamboesoorten. Er zijn er meer dan 1000. Gelukkig zijn er een paar die tegen langdurige droogte kunnen. Volgend probleem was waar je die koopt. Tijdens een bezoek aan een grote bamboekweker in België werd het duidelijk dat deze kweker een dochteronderneming heeft in Indonesië, geleid door een Antwerpenaar. Daar zijn in 2013 de eerste 2000 bamboestekjes besteld en bezorgd bij een Nederlandse kweker in Ghana. Zodra zij sterk genoeg zijn worden ze geleverd aan de drie dorpen, waarvan de chiefs zich hiervoor hebben opgegeven. De stekjes worden uitgezet over totaal 10 ha. Deze worden door de chiefs of door de planters betaald via een microkrediet.
Inmiddels hebben we een eigen kwekerij en daarmee voorzien we een twaalftal dorpen van bamboeplantages

Geld ligt voor het oprapen.
Bamboe groeit heel snel. De soorten die zijn geselecteerd zijn in twee jaar al 10 tot 20 m hoog. Ieder jaar komen er vanuit de wortel twee tot drie nieuwe stengels. Die kunnen na twee tot vijf jaar gekapt worden en verkocht worden aan de lokale bamboe-industrie. Er is volgens de internationale bamboe-organisatie INBAR nu al in Ghana een tekort van meer dan 3 miljoen ton hout of bamboe. Dat wordt nu illegaal gekapt uit het oerwoud. Vanwege de explosieve groei van de bevolking en van de welvaart ziet de toekomst van deze planters er goed uit. Bamboe vergt weinig onderhoud en leeft veertig tot vijftig jaar. Af en toe een nieuw kapmes en wat kunstmest en laat ze maar groeien. Er is veel interesse onder de bevolking. Chiefs hebben al 100 ha land aangeboden. Maar de stichting heeft niet voldoende geld om de microkredieten te financieren. Daarom zijn bijdragen of leningen erg welkom. Google daarom naar Ghana kasboek en doe er wat mee.

De Sahel krijgt een beter klimaat.
Binnen tien jaar zal het totaal oppervlak aan bamboe-plantages 100.000 ha zijn. Dat is een gebied zo groot als de Veluwe, maar dan meer verspreid. Dit heeft een enorme invloed op het klimaat ter plaatse, want het bladerdek houdt de zonnestraling tegen. De temperatuur die nu in het droge jaargetijde kan oplopen tot 50° zal dan heel wat dragelijker worden. Maar er gebeurt meer: als het regent (en per jaar valt er evenveel regen als in Nederland) zal het water niet onmiddellijk weer verdampen, maar blijft liggen tussen de bladeren en sijpelt langzaam de grond in. De waterputten worden weer aangevuld. Maar er is nog meer: vanwege het vocht tussen de bladeren krijgen meer beestjes levenskansen. Wurmen kruipen de grond in. Insecten is voer voor de vogels. De natuur ontwaakt. Dank zij de bamboe wordt het weer fijn te leven in het savannegebied. Tot slot, wat we niet mogen vergeten: bamboe heeft een uitgebreide en sterke wortelvorming. Hierdoor zullen aardverschuivingen minder voorkomen, zelfs bij de grootste slagregens spoelt de grond niet weg,

Het oerwoud wordt gespaard.
In de oerwouden staat het vol met kostbaar tropisch hardhout: ebbenhout, meranti, teak, azobé, merbau, wengé enz. Door de bevolking worden deze bomen gekapt om te gebruiken als brandhout. De mensen moeten toch hun eten kunnen koken. Het mag niet, maar er is op veel plaatsen geen alternatief. Jaarlijks gaat er in Ghana (vijf maal Nederland) 750 ha oerwoud verloren. Er is al 20% verdwenen. U zult begrijpen hoe blij de Ghanese overheid is met het initiatief van Barbarugo. 1 ha bamboe levert jaarlijks 40 ton gedroogde brandstof. Er is nog geen 1000 ha bamboe nodig om het verlies aan oerwoud te compenseren. Dit kan binnen enkele jaren gerealiseerd worden.

Bamboe bindt CO2
Het hele probleem van veel industrieën en elektriciteitscentrales betreffende carbon sequestration (afvangen of opslaan van CO2) wordt wereldwijd opgelost als alle Sub-Sahara landen op hun kale savannes bamboe gaan planten. We praten dan over een strook van 500 km over de volle breedte van Afrika. Dat is 5 miljoen km2. Deze bamboestrook kan per hectare 62 ton CO2 binden, totaal is dat 30 Gigaton CO2 /jaar. En dat is volgens de berekeningen van Jacob Huisman de totale wereldhoeveelheid welke wordt uitgestoten door verbranding van fossiele brandstoffen en uitademing van mens en dier per jaar. Dit illustreert de enorme mogelijkheden die met bamboe bereikt kunnen worden. Maar als we ons beperken tot Ghana en het streefgetal van 100.000 ha, dan komen we op een totaal van 6 miljoen ton CO2. Een bedrijf als de Uniper in de `maasvlakte kan dus beter in Ghana CO2-emissierechten kopen dan investeren in een ondergrondse bunker die men in de Noordzee wilde bouwen en die inmiddels vanwege de enorme kosten is gecanceld. Conclusie: bamboe in Ghana legt de kiem van het wereldwijd oplossen van het CO2. – milieu-probleem.

Bamboe levert werk, ook aan Nederlanders
Er zijn meer dan 1000 toepassingen voor bamboe. Een groot deel van de hoeveelheid zal worden verstookt voor de bereiding van de maaltijd. Er is namelijk geen gasleiding en meer dan de helft van Ghana heeft geen elektriciteit. Op twee manieren kan in de behoefte van brandstof worden voorzien. Philips heeft een elektronische houtkachel ontworpen, waarmee bamboe bijna reukloos kan worden verbrand. Het levert zelfs ook nog wat stroom. Helemaal reukloos stoken kan met houtskool. Van Nederlandse makelei zijn houtskoolfabriekjes waarmee op milieuvriendelijke wijze houtskool wordt bereid. Het Engelse woord charcoal is beter toepasbaar.

Van bamboe kan pulp gemaakt worden. Pulp is de grondstof voor de papierindustrie. De Nederlandse papierindustrie kan beter bamboe gebruiken in plaats van de indianen in Columbia hun leefgebied te ontnemen, bovendien is Ghana dichterbij en is dus het transport goedkoper.
Sommige soorten, zoals de Dendrocalamus asper (foto) zijn eetbaar, de jonge scheuten zijn een lekkernij, te vergelijken met asperges. Andere soorten kan men vergisten tot een soort wijn. Dat zijn leuke exportartikelen.

Milieubewust Nederland kan overschakelen op bamboetextiel en kan daarmee de milieuvervuilende kweek van katoen te lijf gaan.
Het meeste bamboe wordt gebruikt voor constructiedoeleinden en voor de meubelindustrie Daartoe geschikte soorten worden gespleten, met lijm gemengd en dan samengeperst onder zeer hoge druk. Zo maakt men parketvloeren, balken deurstijlen, tafels (foto), meubelplaat, enz. Het materiaal is harder dan hardhout en heeft een fraai uiterlijk. Nu komen degelijke producten uit China. Maar Ghana is veel dichterbij. Voor machinefabrikanten en werktuigbouwkundigen ligt in Ghana een toekomst open.

Onbewerkt bamboe wordt lokaal gebruikt voor talloze toepassingen, zoals 30m hoge televisiemasten, scheidingswanden, muziekinstrumenten, cocktailprikkers, enz.
Van bamboe wordt alleen de stam gebruikt. Maar onderschat de productie van bladeren en zijtakken niet. Op het areaal van 100.000 ha is er jaarlijks een afval van 400.000 ton. Daar zou de DSM een heleboel benzine van kunnen maken. Met hun nieuwe multifunctionele gistsoorten ligt de toekomst open en helemaal als daarbij ook nog de oogst van sorghem bijgeteld wordt. Sorghem is een plant die in de brandgangen tussen de bamboeplantages wordt gekweekt en een hoog suikergehalte bezit. Kortom, ook hier ligt het geld letterlijk voor het oprapen.

Opmerkelijk dat de ambtenaren van Buitenlandse Zaken, noch de door hen gadviseerde ontwikkelingsorganisaties zoals FMO, Cordaid en OxfamNovib niet één vinger heeft willen uitsteken voor dit project. Een flinke steun in de rug is voor de Stichting Barbarugo onontbeerlijk.

* http://www.jacobh.nl/afbeeldingen/DE25MILJOENDOLLARKWESTIE.pdf

 

tafelTafel van 100% bamboe met bamboe laadjes, sterker dan hardhout. Eigen ontwerp.

foto 

.

.                                                .                        Hier ziet u één enkele bamboe                                    .dat na 10 jaar is uitgegroeid tot een heel bos.

Advertenties

4 gedachten over “Barbarugo persbericht over droogte, honger en armoe in Ghana

  • Aan Jan Compier, Jan Pape, Frank Wesselingh, Wil Nieuwendijk, Jan van de Lelie, Elles van Reuler, Cora van Geel, Jan Kamminga, Marianne de Bordes

   Beste mensen,

   Verscheidene bewoners van Nes, waaronder jullie, hebben onlangs te kennen gegeven best iets te willen doen om het bamboe-project in Ghana meer uitstraling te geven. Maar ja, hoe doe je dat. Als je onze nieuwsbrief hebt gelezen, dan weet je dat er al heel wat gebeurd is, maar dat er nog veel meer moet gebeuren willen we het klimaat in Ghana verbeteren en daardoor de honger uitbannen.
   Pastoor Verspeek heeft containersvol naar Ghana gestuurd. Maar dat is niet meer van deze tijd. We zorgen dat de mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien door ze bamboe te laten kweken.

   Wij gaan onze ideeën bundelen en willen dat combineren met Soep & Sandwiches dat door het Dorpshuis georganiseerd wordt op 11 april om 17u.
   Geef je daarvoor op via Dorpshuis De Nesse . We gaan daar samen aan tafel zitten. Nuttig en gezellig. Ken je iemand die ook mee wil denken, nodig hem/haar maar uit.

   Groet,
   Ruud zie ook Facebook Stichting Barbarugo

 1. Pingback: Doneer | Stichting Barbarugo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.