Compenseer je CO2-uitstoot

Compenseer je CO2-uitstoot op efficiëntere wijze, dan ben je zinvol bezig.

De beste manier om CO2-uitstoot te compenseren is aanplant van bamboe in de tropen. Bamboe groeit veel sneller dan bomen, neemt dus veel meer koolzuur op en bovendien op plaatsen waar vrijwel niets anders groeit. Realiseer je dat de wereldbevolking blijft groeien en dat het dus niet verstandig is om bomen of bamboe te planten op gronden die geschikt zijn voor granen en groenten.

Er zijn een paar bamboesoorten die bestand zijn tegen lange droogteperiodes. Stichting Barbarugo plant deze in de onvruchtbare Savannes in de SubSahara, om te beginnen in Noord Ghana. Het is een werklozenproject. Een Ghanees kan met een hectare bamboe zijn leven lang in zijn onderhoud voorzien. Na vijf jaar verkoopt hij de oudste bamboestammen aan de fabriek die er parketvloeren, deuren en kozijnen van maakt. Maar ondertussen blijft de bamboe groeien en produceert ieder jaar twee tot vier nieuwe stammen. Een hectare bamboe verbruikt 62 ton CO2. En dat 50 jaar lang. Dat is liefst 2,5 tot 5 keer meer dan andere houtproductiebossen.

U kunt de CO2 uitstoot van uw vliegreis naar Curacao of Zuid-Afrika voor € 15 compenseren. Een gemiddelde automobilist rijdt voor €30 een jaar CO2 neutraal. Daarmee worden de opstartkosten betaald aan arme Ghanezen. Zij verdienen daarmee 3 euro per dag. Zij zijn daar heel gelukkig mee. Ofschoon zij geen enkele vakopleiding hebben genoten en velen nog analfabeet zijn, zijn zij in staat de gronden bouwrijp te maken en de kweek van jonge bamboeplantjes te verzorgen. Enkele goed opgeleide Ghanezen geven hen instructie. Er zijn geen overheadkosten. Barbarugo werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

Uw vrijwillige bijdrage is niet alleen goed voor de werklozen, maar is ook goed voor het klimaat. Door de aanwezigheid van bamboe wordt het in de sub-Sahara minder droog. Want zonder bamboe verdampt regenwater onmiddellijk na de bui. Met bamboe zakt het water langzaam in de grond en weet de drooggevallen regenputten weer te vullen. Zie op http://www.barbarugo.org de reportage van het met de hand graven van een regenput.

Zelfs als u niet vliegt steunt u met een bijdrage een heel goed doel NL05RABO 0174 9693 41 tnv Barbarugo te Waverveen.

Een windmolen bouwen vergt veel metalen en mineralen. Het delven daarvan schaadt mens en milieu.. Men verdient er aan ten koste van heel veel subsidie die door de belastingbetaler is bijeengebracht. Met compensatie van CO2 bereikt u meer voor minder geld.

Zie http://www.sustainableyou.nl/uncategorized/bamboemania/

Advertenties