Home

Wij strijden tegen de droogte, de armoe en de honger in Noord-Ghana

April 2019  Lees de nieuwste klimaatfolder. ghanakaderhulp.wordpress.com/2019/04/06/publiekstrekker

26 september 2018. .Hoogovens 100 jaar. Zie onze adviezen aan de industrie:
Klik voor advies: https://ghanakaderhulp.wordpress.com/wat-staat-u-te-wachten/
Klik voor aanvraag recycling: https://ghanakaderhulp.wordpress.com/2018/09/25/aanvraag-recycling-co2/
Klik   https://ghanakaderhulp.wordpress.com/advies-aan-tata
Klik voor de plastic industrie https://ghanakaderhulp.wordpress.com/bioplastics /

Luister naar een Ghanees die hoopt op uw steun en een betere toekomst:

De vijf thematafels van Wiebes kunnen Nederland snel voor 100% #CO2 neutraal maken voor minder dan 1 miljard. Waar wacht u op? Ga aan de slag. Heel wat efficiënter dan minister Wiebes wil. Neem contact met ons op. Lees de details https://ghanakaderhulp.wordpress.com/aan-het-kabinet

Van gas los ? https://ghanakaderhulp.wordpress.com/waarom-van-het-gas-af/

Weinig tijd? Lees dan https://ghanakaderhulp.wordpress.com/ecoherstel

Dankzij uw hulp kunnen wij werklozen in Ghana een voorschot geven, waardoor zij in staat zijn bamboe te planten. Na 10 jaar brengt dat hun geld op. Maar als u genoeg geeft, wordt hierdoor alle CO2 gecompenseerd, dat in Nederland wordt uitgestoten. Dat is 160 Mton CO2/jaar

Kijk ook eens op de nieuwe Nederlandse website: http://www.barbarugo.org

See our English brochure  Barbarugo E br
Read also about our local activities in http://barbarugo.wordpress.com

Barbarugo

Advertenties